Ga naar Marktfeed.nl en klik op 


Tegen het einde van de trial ontvang je een e-mail van ons en kan je via iDeal je betaalde account  activeren. Vervolgens zal elke maand automatisch € 29,- geïncasseerd worden. Je zit niet vast aan een contract en we hanteren geen opzegtermijn.