Je kunt advertentietitels en -omschrijvingen, met vaste teksten en/of het overnemen van waarden, aanvullen. Door bijvoorbeeld het

toevoegen van het merk van het product, kan je een titel vollediger maken.


Klik hiervoor op  -> -> 


Wanneer je de titels van je advertenties bijvoorbeeld wilt aanvullen met de merknaam van het product, dan kan je dat als volgt doen:

  1. Voeg een mapping toe bij 'Titel'
  2. Kies 'Aanvullen met'
  3. Kies 'Waarde overnemen'
  4. Kies je veldnaam voor 'Merk'Ook kan je een vaste tekst toevoegen aan je titel of omschrijving. Kies hiervoor voor 'Vaste waarde' en voer een tekst in