Klik hiervoor op 'Ingelogd als...' -> Mapping -> Kenmerken


  1. Voeg een mapping toe
  2. Selecteer 'Vermenigvuldigd met'
  3. Voer '1,21' in achter 'Vaste waarde'